Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
Caisteal Urchardain

places

Gallaibh Gallaibh:Dealbhan soillseachaidh
 Gallaibh:Eadar-ghnìomhail
 Gallaibh:Mapaichean & Planaichean
 Gallaibh:Film bhidio


'S e cumadh-tìre ìseal gorm, fosgailte ris a' ghaoith, le leacan sònraichte mar chrìochan air na h-achaidhean a th'ann an Gallaibh. Ged a tha i nas lugha na na siorrachdan eile, 's ann aice a tha a dhà dhe na bailtean as motha air Ghàidhealtachd - Inbhir Ùige agus Inbhir Theòrsa. Tha tuathanachas agus iasgach cudromach cuide ri gnìomhachasan beaga. Tha an reactar niùclasach aig Dùnrath, nach eil ag obair a-nis, fhathast a' toirt cosnadh do mhòran san sgìre.BIBLIOGRAPHY

If a book listed in the bibliography below is available from the Highland Libraries it will be indicated by a book icon - Check Highland Libraries' Catalogue


The New Caithness book Coimhead ann an Catalog Leabharlainn na Gàidhealtachd

Faigh tuilleadh leabhraichean mu Ghallaibh

dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village