Am Baile: Goireas de Dhualchas na h-AlbaComhairle na Gaidhealtachd
divide
divide
1 2 3
Bha thu a' lorg  Advanced search for Photograph (Collection Name : Normandy Veterans Association) - 57 matches

Mgr agus A' Bh-uas Seoc Dunbar -  Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Mgr agus A' Bh-uas Seoc Dunbar - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Mgr Bill Shand - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Mgr Bill Shand - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Mgr Seoc Dunbar - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Mgr Seoc Dunbar - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Mgr Donnchadh Carmaig - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Mgr Donnchadh Carmaig - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Buill de Sheann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Buill de Sheann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh còmhla ris a' Chomhairliche Maired NicPhàdraig ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh còmhla ris a' Chomhairliche Maired NicPhàdraig ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh a' coinneachadh ri Morair Liefteanant Rois & Chrombaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh a' coinneachadh ri Morair Liefteanant Rois & Chrombaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Donnchadh Sutharlanach, Neach-brataich agus an t-Urr Russel Mac a' Ghobhainn
Donnchadh Sutharlanach, Neach-brataich agus an t-Urr Russel Mac a' Ghobhainn

Mgr Seoc Dunbar & Mgr Bill Shand - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Mgr Seoc Dunbar & Mgr Bill Shand - Comann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

A' Bh-uas. Seònaid Bowen, Morair Liefteanant Rois &, Chrombaidh a' coinneachadh ri buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
A' Bh-uas. Seònaid Bowen, Morair Liefteanant Rois &, Chrombaidh a' coinneachadh ri buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

A' cur sìos blàth-fhleasg aig meàrrs mu dheireadh Seann Shaighdearan Normandaidh, 2009
A' cur sìos blàth-fhleasg aig meàrrs mu dheireadh Seann Shaighdearan Normandaidh, 2009

Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Buill de Sheann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Buill de Sheann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

A' cur sìos blàth-fhleasgan gus a' mheàrrs mu dheireadh aig Seann Shaighdearan Normandaidh a chomharrachadh, 2009
A' cur sìos blàth-fhleasgan gus a' mheàrrs mu dheireadh aig Seann Shaighdearan Normandaidh a chomharrachadh, 2009

A' cur sìos blàth-fhleasgan gus a' mheàrrs mu dheireadh aig Seann Shaighdearan Normandaidh a chomharrachadh, 2009
A' cur sìos blàth-fhleasgan gus a' mheàrrs mu dheireadh aig Seann Shaighdearan Normandaidh a chomharrachadh, 2009

Bratach Meur na Gàidhealtachd 's nan Eilean de Chomman Seann Shaighdearan Normandaidh
Bratach Meur na Gàidhealtachd 's nan Eilean de Chomman Seann Shaighdearan Normandaidh

Luchd-amhairc aig an t-seirbheis gus leigeil suas dathan Comann Seann Shaighdearan Normandaidh, 2009
Luchd-amhairc aig an t-seirbheis gus leigeil suas dathan Comann Seann Shaighdearan Normandaidh, 2009

Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh agus daoine urramach eile aig a' Charragh-cuimhne ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Buill de Chomann Seann Shaighdearan Normandaidh agus daoine urramach eile aig a' Charragh-cuimhne ann an Inbhir Pheofharain, 2009

Buill de Sheann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009
Buill de Sheann Shaighdearan Normandaidh ann an Inbhir Pheofharain, 2009

tè mu dheiradh 1 2 3


dlighe-sgrìobhaidh © 2003 - 2014 Am Baile/The Gaelic Village